Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İLANEN TEBLİĞİ

         Yerköy Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. Maddelerine istinaden, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine sure ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bu ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.