Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/61 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu ve bilirkişi raporuna taşınmazın özellikleri:Yozgat İli Yerköy İlçesi Arslanhacılı Köyü,109 ada,177 parsel 35.428,88 M2yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.Tarla sulu tarım arazisidir.Rapor tarihi itibariyle üzerinde mercimek ekili olduğu görülmüştür.İlçede sulu tarım arazilerinde sırasıyla buğday+şekerpancarı+arpa şeklinde ekim nöbeti uygulanmaktadır.Ayrıca nohut+mercimek+ayçiçeği+karpuz gibi ürünlerde ekilmektedir.Tarla kumlu tınlı toprak yapısında ve sulama kanalından motopomp ile sulanmaktadır,topoğrafik yapısı %2-4 meyilli olup köy merkezine yaklaşık4,5 KM dir.Arazi yolu vardır.Yozgat -Ankara karayoluna 1 KM uzaklıktadır.Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu    : Yok 

Kıymeti    : 141.715,52 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.(Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ve Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün şerhleri vardır)

1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE BİNASI MEZAT (SATIŞ) SALONU

  YERKÖY /YOZGAT 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu ve bilirkişi raporuna taşınmazın özellikleri:Yozgat İli Yerköy İlçesi Arslanhacılı Köyü,116 ada,94 parsel 23.965,55 M2yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır.Tarla kuru tarım arazisidir.Rapor tarihi itibariyle üzerinde buğday ekili olduğu görülmüştür.İlçede kuru tarım arazilerinde sırasıyla buğday+nadas+buğday şeklinde ekim nöbeti uygulanmaktadır.Ayrıca nohut+mercimek+ayçiçeği+kavun gibi ürünlerde ekilmektedir.Tarla kumlu tınlı toprak yapısında ve kıraç(sulanamayan) arazidir,topoğrafik yapısı %2-4 eğimesahipolup köy merkezine yaklaşık2 KM dir.Köy yoluna uzaklığı 450m dir.Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 71.896,65 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.(Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ve Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün şerhleri vardır)

1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE BİNASI MEZAT (SATIŞ) SALONU

  YERKÖY /YOZGAT 

Satış şartları : 

 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/61 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.       

  Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)