Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU (2013/16 SATIŞ) TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 130 Ada No, 78 Parsel No, BEYTEPE Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, taşınmaz üzerinde taşınmazın bir kısmının toprak işlemesi yapılmış,bu kısımda keşif tarihi itibari ile ürün ekilmemiş, diğer kısımda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir. Yüzölçümü : 63.053,81 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 532.993,85 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 10:30 - 10:35 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:30 - 10:35 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 109 Ada No, 1 Parsel No, BUCAK Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda şekerpancarı ekilidir. Yüzölçümü : 36.596,39 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 309.349,28 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 10:40 - 10:45 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:40 - 10:45 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 128 Ada No, 30 Parsel No, KÖYCİVARI Mevkii, ARİFEOĞLU Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda buğday ekilidir. Yüzölçümü : 35.268,52 m², Arsa Payı :Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur. Kıymeti : 298.124,80 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 10:50 - 10:55 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:50 - 10:55 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 4 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 130 Ada No, 82 Parsel No, BEYTEPE Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda buğday ekilidir. Yüzölçümü : 14.326,74 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 121.103,93 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:00 - 11:05 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:00 - 11:05 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 5 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 108 Ada No, 3 Parsel No, BUCAK Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda şekerpancarı ekilidir. Yüzölçümü : 10.593,94 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 89.550,57 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:10 - 11:15 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:10 - 11:15 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 6 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 101 Ada No, 38 Parsel No, Beytepesi Mahalle/Mevkii, Buruncuk Köyü, Kuru tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile taşınmaz nadasa bırakılmıştır. Yüzölçümü : 50.376,62 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 74.600,22 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:20 - 11:25 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:20 - 11:25 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALON 7 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 119 Ada No, 32 Parsel No, İĞDELİ Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda şekerpancarı ekilidir. Yüzölçümü : 7.647,83 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 64.647,10 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:30 - 11:35 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:30 - 11:35 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 8 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 130 Ada No, 76 Parsel No, BEYTEPE Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda buğday ekilidir. Yüzölçümü : 3.929,62 m², Arsa Payı :Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 33.217,08 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:40 - 11:45 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:40 - 11:45 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU 9 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 130 Ada No, 79 Parsel No, BEYTEPE Mevkii, BURUNCUK Köyü, Sulu tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, Sulama D.S.İ. kanalından cazibe ile sulanmaktadır, keşif tarihi itibari ile taşınmazda buğday ekilidir. Yüzölçümü : 3.514,67 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur Kıymeti : 29.709,50 TL, KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır. 1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 11:50 - 11:55 arası 2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:50 - 11:55 arası Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde İ.İ.K. 127’ye göre gazete ilanı ve elektronik ilan tebliğ yerine geçecektir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/05/2017 Hilal KILIÇARSLAN Satış Memuru 100675