Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/170 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1247 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 23.000 m2 

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 27.600,00 TL 

KDV Oranı : %18      Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 301 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 12.100 m2

İmar Durumu : Yok      Kıymeti : 14.520,00 TL

KDV Oranı : %18    Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1409 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 13.000 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 14.300,00 TL

KDV Oranı : %18          Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1173 Parsel, Hacıhasanlı /Köy,

Yüzölçümü : 9.400 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 11.280,00 TL

KDV Oranı : %18           Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1092 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 9.000 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 9.900,00 TL

KDV Oranı : %18           Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1420 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 4.400 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 5.720,00 TL

KDV Oranı : %18           Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 63 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 4.000 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 4.400,00 TL

KDV Oranı : %18          Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1411 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 3.000 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 3.300,00 TL

KDV Oranı : %18       Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 496 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 2.700 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 2.970,00 TL

KDV Oranı : %18      Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1410 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 8.000 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 1.600,00 TL

KDV Oranı : %18      Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, 1415 Parsel, Hacıhasanlı Köy,

Yüzölçümü : 1.300 m2

İmar Durumu : Yok  Kıymeti : 1.430,00 TL

KDV Oranı : %18       Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:40 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

TAPU VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

Yukarıda parselleri yazılı taşınmazların tamamı tarladır.Tarlalar kuru nitelikte olup kumlu tınlı toprak yapısındadır.Tarlalarda yıllara göre buğday-arpa-nohut-yeşil mercimek ekimi yapılabilmektedir.Ortalama meyilleri %2 ile %5 arasında değişmektedir.Ortalama 1 dekar (1000 m) değerleri 1.100,00 TL ile1.300,00 TLarasındadır.1410 parselin 1/6 hissesi borçlu adına kayıtlı olup diğer parsellerin tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/170 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)