Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/20 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, Kördeve Köyü,400 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 16.800 M2    İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 26.880,00 TL   KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, Kördeve Köyü,84Parsel Tarla

Yüzölçümü : 19.600 M2    İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 24.500,00 TL      KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, Kördeve Köyü, 520 Parsel Tarla

Yüzölçümü :  17.200 M2  İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 27.520,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, Kördeve Köyü,489 Parsel Tarla

Yüzölçümü :  24.800 M2 İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 31.000,00 TL   KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ : Kuru nitelikte ve kumlu tınlı toprak yapısında.Yıllara göre buğday-arpa-nohut ve yeşil mercimek üretilebilir.Topografik yapısı%3/4 meyilli olup ,taşınmazların 1 dekarının değeri ortalama 1250,00 TL ile1600,00 TL arasındadır.Parsellere ulaşım kolaydır.Köy merkezine ortalama 6/7 kmuzaklıktadır.Taşınmazları tamamı ipotek borçlusu adına kayıtlı olup hissesi tamdır.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.         

 Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)