Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/18 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın bilgileri:Yozgat İli Yerköy İlçesi Süleymanlı Köyü Yarımkardaşmevkii 120 ada5 parselde bulunan58.724,27 m2 alanlı tarladır.Tarlanın kuru tarım arazisi olduğu ve halihazırdabuğday ekili olduğu görülmüştür.Bu tür arazilerde geneldebuğday-nadas-buğdayşeklinde ekim nöbeti uygulanmaktadır.Tarlanın kumlu tınlı toprak yapısında olup kıraç(sulanamayan) arazi olduğu ve topoğrafik yapısı itibariyle ortalama %2 meyilli olduğu belirlenmiş olup köy merkezine uzaklığı yaklaşık 2 km dir.Taşınmazın tamamının hissesi ipotek sahibine ait olup 1 dekarının(1000m2) değeri 1750 TL dir.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Yüzölçümü : 58.724,27 m2

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 102.767,47 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.                               Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)