Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2017/300 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Kırşehir İli Akçakent İlçesi Avanoğlu KöyüKöyiçi mevkii 148 ada2 parselde bulunan 1153,76 m2 li kerpiç ev ,tandırlık,ahır vearsası vasfında bulunan taşınmazdır.Tapu kaydında kerpiç ev,tandırlık,ahır ve arsa görünen taşınmazın zemin incelemesindekerpiç evin ve tandırlığın yıkıldığı yerine bağımsıziki ayrıkargir yapı yapıldığı görülmüştür.Yeni yapılan yapıların tapuda kaydı bulunmamaktadır.Parsel üzerindeki evlerinbirinin yüzölçümünün 165 m2 ,diğerinin 70 m2 ,ahırın ise140 m2 olduğu tespit edilmiş olup,keşif esnasında evler kapalı olduğundan iç kısımları incelenememiştir.Dışardan evlerin bakımlı ancak ahırın bakımsız olduğu görülmüştür.Parsele dahil arsa üzerinde 13 adet üzüm,7 adetceviz,3 adet ayva,7 adet elma,,3 adet dut,2 adet armut, 2 adet şeftali,1 adet kiraz,2 adet vişne,3 adet erik,7 adet kayısı,3 adet badem,2 adet meyve verir sultani iğde,2 adet ıhlamur,13 adet gül ağacı bulunmakta olup arazini kumlu tınlı toprak yapısında olduğuortalama % 2-4 meyilli olduğu gözlemlenmiştir.Parsel üzerindeki toplamdeğerler şu şekildedir:Evlerin değeri163.090,00 TL -Ahırın değeri 5.544,00 TL-Arsanın değeri 8.928,00 TL -Ağaçların değeri 19.300,00 TL olup borçlunun parseldeki hisse oranı 14/32 olduğundan satışa konu miktarın toplam değeri 86.126,75 TL dir.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 86.126,75 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 12/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Kırşehir İli Akçakent İlçesiAvanoğlu KöyüBahçecik Mevkii 104 ada3 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazdır.Tarlanın toplam yüzölçümü51.182,09 m2 olup 14/32 m2 si borçluya aittir.Satışa konu tarlanın yüzölçümü22.392,16 M2 dir.Tarlada buğday ekildiği ve hasadının yapıldığı,kumlu tınlı toprak yapısında olduğu ve topografik yapısı itibariyle ortalama % 4-6 meyilli olduğu gözlemlenmiştir.Tarlanın1 dekarının (1000m2) değeri 1600 TL dir.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 35.827,46 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 12/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/300 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.