Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2018/802 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri Yozgat Yerköy İlçesi Küçüknefes KöyüGülüstan mevkii 145 ada 8 parsel 10.805,88 M2 yüzölçümlü tarladır. Tarlanın toprak işlemisinin sürülü olduğu,yapısının killi tınlı toprak yapısında ve motopomp ile derin kuyudan sulanabilir niteliktearazıdir.Üzerinde şekerpancarı-buğday-arpa-nohut-mercimek- ekimi yapılabilir.Topografik yapısıi tibariyleortala% 0-1 meyilliolduğu taşınmazın 1dekarının (1000m2)değerinin 4000 TL olduğu tespit edilmiş olup hissenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 43.223,52 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Yozgat Yerköy İlçesi Küçüknefes Köyü   Kepir mevkii 121 ada 78 parsel 12.928,43 M2 yüzölçümlü tarladır. Tarlanın toprak işlemisinin sürülü olduğu,yapısının kumlu tınlı toprak yapısında ve motopomp ile derin kuyudan sulanabilir nitelikte arazı olduğu,üzerinde şekerpancarı-buğday-arpa-nohut-mercimek- ekimi yapılabilir.Köy merkezi asfalt karayolunun sol tarafında kalması tarım dışı yatırımlara uygun olması ve topografik yapısı itibariyleortala% 2-3 meyilliolduğu taşınmazın 1dekarını(1000m2)değerinin 2500 TL olduğu tespit edilmiş olup hissenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 32.321,10 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Yozgat Yerköy İlçesi Küçüknefes Köyü   Bağlar mevkii 150 ada 7 parsel 7.843,32 M2 yüzölçümlü tarladır. Tarlanın toprak işlemisinin sürülü olduğu,yapısının kumlu tınlı toprak yapısında ve motopomp ile derin kuyudan sulanabilir niteliktearazı olduğu,üzerinde şekerpancarı-buğday-arpa-nohut-mercimek- ekimi yapılabilir.Köy merkezi asfalt karayolunun sağ tarafında kalması tarım dışı yatırımlara uygun olması ve topografik yapısı itibariyleortala% 2-3 meyilliolduğu taşınmazın 1dekarını(1000m2)değerinin 3000 TL olduğu tespit edilmiş olup hissenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 23.529,96 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Yozgat Yerköy İlçesi Küçüknefes Köyü   Gülüstanmevkii 148 ada 31 parsel toplamı 26.392,43M2 yüzölçümlü olup hissenin 1/2 si borçlu adına kayıtlıtarladır. Tarlanın toprak işlemisinin sürülü olduğu,yapısının killi tınlı toprak yapısında ve motopomp ile derin kuyudan sulanabilir niteliktearazı olduğu,üzerinde şekerpancarı-buğday-arpa-nohut-mercimek- ekimi yapılabilir.Topografik yapısı itibariyleortala% 0-1meyilliolduğu taşınmazın 1dekarının (1000m2)değerinin 4000 TL olduğu tespit edilmiş borçlununhissesi 13.196,215 m2 dir.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 52.784,86 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT 

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Yozgat Yerköy İlçesi Küçüknefes Köyü   Dölek mevkii 144 ada 46 parsel toplamı 9.888,92 M2 yüzölçümlü olup hissenin 1/2 si borçlu adına kayıtlı tarladır. Tarlanın toprak işlemisinin sürülü olduğu,yapısının killi tınlı toprak yapısında ve motopomp ile derin kuyudan sulanabilir niteliktearazı olduğu,üzerinde şekerpancarı-buğday-arpa-nohut-mercimek- ekimi yapılabilir.Topografik yapısı itibariyleortala% 0-1 meyilliolduğu taşınmazın 1 dekarının (1000m2)değerinin 4000 TL olduğu tespit edilmiş oluptaşınmazın 1/2 si borçlu adına kayıtlıdır.Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 19.777,84 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/802 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.