Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Ekli listede dosya numarası, mevkiisi, parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürülğü) aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Yerköy Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden davacı idare adına tescil ve terkin edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.                                              

TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  KAMULAŞTIRMA DAVALARI TAPU BİLGİLERİ  

 

DOSYA NO

TAPU MEVKİİ

ADA

PARSEL

MÜLKİ

YET KAM. ALAN (m²)

İRTİFAK KAM.

ALAN (m²)

MALİK

2018/852

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Hacılı köyü

162

 

 

21

 

 

2,73

456,83

Semiha Boyraz

2018/854

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Hacılı köyü

162

1

5,29

1564,68

Bekir Sarıca

2018/856

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Karaosmanoğlu köyü

   -

219

   -

887,65

Fatma Aşkın, Melahat Aşkın, İsmail Aşkın, Mehmet Aşkın, Ali Timuçin Aşkın

2018/858

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Karaosmanoğlu köyü

   -

268

7,91

2030,89

Hüseyin Yıkılmaz

2018/860

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Hacılı köyü

162

 

18

10,58

2287,20

Cafer Yılmaz, Zeliha Bulut, Kenan Yılmaz

2018/862

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Hacılı köyü

162

20

    -

1200,68

Hayiye Boyraz, Senem Öztürk, Serap Yalçın, Mehmet Mustafa Boyraz

2018/864

Yozgat ili Yerköy ilçesi, Hacılı köyü

147

6

3,90

5,99

Hayiye Boyraz, Senem Öztürk, Serap Yalçın, Mehmet Mustafa Boyraz