Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hamamcivarı Mevkii, 107 Ada, 37 Parsel,Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmaz keşif tarihi itibari ile toprak işlemesi yapılmış nadasa bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 72.113 m², Kıymeti : 253.549,31 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Fevzi Çakmak Mahallesi, Tekmezar Mevkii, 111 Ada, 24 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmaz keşif tarihi itibari ile toprak işlemesi yapılmış nadasa bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 11.833 m², Kıymeti : 41.604,83 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 09:40 - 09:45 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 09:40 - 09:45 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Küçükdeliktepe Mevkii, 101 Ada, 20 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmaz keşif tarihi itibari ile toprak işlemesi yapılmış nadasa bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 33.693,61 m², Kıymeti : 39.494,63 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Küçükdeliktepe Mevkii, 109 Ada, 2 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir.

Yüzölçümü : 4.511,75 m², Kıymeti : 5.288,54 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Büyükdeliktepe Mevkii, 158 Ada, 3 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir.

Yüzölçümü : 18.452,91 m², Kıymeti : 21.629,95 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Büyükdeliktepe Mevkii, 158 Ada, 4 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir.

Yüzölçümü : 4.615,14 m², Kıymeti : 5.409,73 TL,KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Büyükdeliktepe Mevkii, 101 Ada, 6 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır(boş alan)

Yüzölçümü : 30.498,23 m², Kıymeti : 35.749,11 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Küçükdeliktepe Mevkii, 109 Ada, 1 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir.

Yüzölçümü : 24.081,48 m², Kıymeti : 28.227,59 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Çiçekdağı İlçe, Hacıoğlu Köyü, Büyükdeliktepe Mevkii, 154 Ada, 1 Parsel, Üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir.

Yüzölçümü : 20.197,90 m², Kıymeti : 23.675,37 TL, KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

NOT: 9 adet taşınmazda Arsa Payları tam, Tarla olup imar bulunmamakta, kaydındaki şerhler tapu kaydındaki gibidir. 

Satış şartları : 

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6-Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde İ.İ.K. 127’ye göre elektronik ilan ve gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir. 

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2018