Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2018/148 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu bilgilerine göre taşınmazın bilgileri:Yozgat İli Yerköy İlçesi Yeni Mah. Şht.Çelebi Doğan cad.143 ada4 parselde bulunan B/Blok2.kat no.6 nolu meskendir.Beş katlı onbeş daireli kargir apartmanda yer almaktadır.Daire güney,doğu ve batı cephelidir.Meskenin caddeye ve sokağa cephesi olmayıp her 3 yöndede apartman çekme mesafesine bakmaktadır,daire115 m2 olup 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır.Duvarlar dekoratif duvar kağıdı kaplamadır.Giriş holü ve mutfakta zemin kaplaması laminat parke kaplama olup diğer yerlerde karo seramik kaplamadır.Islak zeminler ve mutfak tavana kadar seramik fayans kaplamadır.İç kapılar ahşap panel kapı olup pencereler pvcdoğramadır.Apartman yaklaşık 20 yıllık yapıdır,asansör bulunmamaktadır.Dış cephe ısı yalıtımı yapılmıştır.Bina doğalgazlıve kombi sistemlibireysel ısıtmalıkaloriferli dairedir.Parselelektrik,su ,telefonaltyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Belediye imar planına göre 4 katl ıkonut alanında bulunmaktadır.Ön yoldan5 m ve komşu parsellerden 3 m çekme mesafesi uygulanacaktır.Herhangi bir ulaşım problemi bulunmamaktadır.Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur.Hissenin tamamı borçluya aittir.

Arsa Payı : 40/600

Kıymeti : 115.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI-YERKÖY/YOZGAT - 

Satış şartları : 

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/148 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.