Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/1 SATIŞ İİK 133. MADDESİ UYARINCA TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 160 Ada, 16 Parsel, Merkez Mahallesi, Büyüksıtmaaltı Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 7.800 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 27.424,80 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 172 Ada, 15 Parsel, Merkez Mahallesi, Büyüksırmaaltı Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 23.000 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 80.868,00 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 13:40 - 13:45 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 175 Ada, 28 Parsel, Merkez Mahallesi, Büyüksıtmaaltı Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 17.300 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 40.551,20 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 13:50 - 13:55 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 167 Ada, 21 Parsel, Merkez Mahallesi, Bostanlık Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü: 19.900 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 23.322,80 TL, KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 168 Ada, 9 Parsel, Merkez Mahallesi, Bostanlık Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü: 3.800 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 4.453,60 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 166 Ada, 21 Parsel, Merkez Mahallesi, Bostanlık Mevkii Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü : 14.000 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 16.408,00 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 172 Ada, 28 Parsel, Merkez Mahallesi, Büyüksıtmaaltı Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü: 8.400 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 9.844,80 TL, KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 132 Ada, 10 Parsel, Yeniyapan Mahallesi, Tilkideliği Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü: 14.400 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 16.876,80 TL, KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırşehir İl, Akçakent İlçe, 164 Ada, 35 Parsel, Merkez Mahallesi, Bostanlık Mevkii, Taşınmaz üzerinde kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, keşif tarihi itibari ile anıza bırakılmıştır.

Yüzölçümü: 8.200 m², Arsa Payı: Tam, İmar Durumu: Tarla olup imar yoktur. 

Kıymeti : 9.610,40 TL, KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Giriş Kat Vezne-Tevzii Yazı İşleri Müdürlüğü Odası 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanı İİK 133. Maddesi gereğince yapıldığı için ilgililere tebliğe gerek olmadığı için İ.İ.K. 127’ye göre elektronik ilan tebliğ yerine geçecektir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Hilal GÖNENBABA (Satış Memuru)