Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/14 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 112 Ada, 67 Parsel, Sekili Mahallesi, Beytepesi Mevkii, DSİ kanalından motopomp ile sulanabilir nitelikte, üzerinde tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir,

Yüzölçümü : 44.315,72 m²,  Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur, Kıymeti : 125.990,39 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Giriş kat vezne-tevzii yazı işleri müdürlüğü odası

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 110 Ada, 80 Parsel, Sekili Mahallesi, Katartepe Mevkii, DSİ kanalından motopomp ile sulanabilir nitelikte, üzerinde tarım yapılan tarla vasıflı kültür arazisidir, taşınmazda keşif tarihi itibari ile buğday ekilidir,

Yüzölçümü : 37.692,35 m²,  Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur. Kıymeti : 107.158,36 TL, KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Giriş kat vezne-tevzii yazı işleri müdürlüğü odası

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 136 Ada, 9 Parsel, Sekili Mahallesi, Eskisekili Mevkii, Tapu kaydı bahçe, fiili durumu cami ve arsası durumundadır, arsa üzerinde 387,41m² taban alanlı mahalle camisi olup, geriye kalan alan boş arsadır, parsel yerleşim alanı içerisinde ve Sekili Merkezine ve Ankara yoluna yaklaşık 1500m mesafededir, her türlü alt ve üst yapı imkanlarından faydalanabilecek durumdadır.

Yüzölçümü : 3.697,69 m², Arsa Payı : Tam,  İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 18.488,45 TL,  KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Giriş kat vezne-tevzii yazı işleri müdürlüğü odası

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 107 Ada, 174 Parsel, Sekili Mahallesi, Eskisekili Mevkii, Arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayıp, tek başına derinlik kurtarmadığı için yapılaşma yapılamamakla birlikte komşu parsellerle birleştirilerek her türlü yapılaşmaya müsaittir, parsel yerleşim alanı içerisinde ve Sekili merkezine ve Ankara yoluna yaklaşık 1500m mesafededir, her türlü alt ve üst yapı imkanlarından faydalanabilecek durumdadır.

Yüzölçümü : 75,62 m², Arsa Payı : Tam, İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 1.134,30 TL,  KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 20/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Giriş kat vezne-tevzii yazı işleri müdürlüğü odası

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde İ.İ.K. 127’ye göre elektronik ilan tebliğ yerine geçecektir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur