Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2018/56 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre taşınmaz bilgileri:Yozgat İli Yerköy İlçesiYeni mah.Şht.Vedat Özayar Cad.74ada   129 parsel Cahit Çavuş Apt. Zemin kat no:10/1 Özellikleri:Bina ilçe merkezinin (Bedri Aydın Camii)385 m güney batısında bulunmaktadır.Namık Kemalİ.Ö.Okululun 140 m güneyindedir.İlgili parsel üzerinde5 katlı apartman bulunmaktadır.Bina asansörlü ve doğalgazlıdır.Asansör montajı henüz eksiktir.Dış cephe yalıtım sistemi bulunmaktadır.Satışa esas dükkan zemin kattadır.Zemin katın tamamı tek dükkan konumundadır.Dükkan kuzey,güney ve doğu cephelidir.165 m2 alana sahiptir.Dükkanda wc bulunmamaktadır.Dükkan henüz inşaat aşamasındadır ;duvar ve kolonlarda alçı sıvalar çekilmiş olup tavan kısmı alçı sıvalı değildir.Tesisatı tamamlanmamıştır.Dükkan cepheleri alüminyum doğramadır.Zemin tefsiye betonu atılmış olup zemin kaplaması henüz yapılmamıştır.Dükkanın bulunduğu parsel su,elektrik,telefon gibi altyapıhizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır.Belediye imar planına göre blok nizam 5 katlı konut alanında bulunmaktadır.Önyoldan 0 m komşu parsellerden3 m çekme mesafesi vardır,Ulaşım problemi bulunmamaktadır.Parselin yeşil sahaveya yola giden kısmıyoktur.Dükkanın değeri 250.000,00 TL dir.

Yüzölçümü : 326,00

Arsa Payı : 83/411

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 03/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 07/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY ADLİYESİ KAFETERYASI -ZEMİN KAT YERKÖY/YOZGAT - 

Satış şartları : 

   1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

   2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

   3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

   4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

   5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/56 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.