Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2011/67 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 890 Ada, 6 Parsel, YENİ Mahalle, Sapaburun Mevkii, A Blok zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm sayılı daire; 945,00 m² yüzölçüme sahip arsa üzerinde bulunan apartmanın A Bloğunda Zemin Katta ve batı kısımda bulunan dairedir. Kuzeyden zemin kat durumunda olup, güneyden 2. kat durumundadır. Kuzeye ve güneye cephelidir. Kuzeyde yol kotu seviyesindedir, 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. 135 m2 alana sahiptir, Mutfakta ve günlük odada ortak 1 adet balkon bulunmaktadır. Duvarlar beton sıvalı ve plastik boyalıdır. Giriş ve ıslak hacim yer döşemeleri seramik kaplama olup, odalar şap betonlu olarak durmaktadır. İç kapılar basit yapımlı ahşap doğrama olup, pencereler ahşap doğramadır. Mutfak dolabı standart yapı olup, mutfak tezgahı suni mermerden yapılmıştır, banyo ve mutfak duvarları yarıya kadar eski tip ve basit seramik kaplamadır. Apartmanda asansör yoktur, doğalgazlı ve bireysel ısıtmalı kombili, kaloriferli dairedir. Binada dış cephe ısı yalıtımı yoktur. Parsel elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve diğer tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur. Diğer tüm bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi : Selçuk Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan (Namık Kemal) Caddesi Şahin Apartmanı A Blok No: 66/7 Yerköy / YOZGAT

Yüzölçümü : 135 m2

Arsa Payı : 26/530 Hisse payı: Tam

İmar Durumu : İmar planında 2 katlı konut alan olarak kayıtlıdır

Kıymeti : 67.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi İcra Müdürlüğü Zemin kat satış salonu Yerköy/Yozgat 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 890 Ada, 6 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, Sapaburun Mevkii, B Blok, 2.Bodrum Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı daire; 945,00 m² yüzölçüme sahip arsa üzerinde bulunan apartmanın B Bloğunda 2.Bodrum katta kuzeye, güneye ve batıya bakan dairedir. Kuzeyden 2. Bodrum kat durumunda olup, güneyden 1. kat durumundadır. Kuzey tarafta yol kotu altında olup, perde duvara bakmaktadır. Güneyde apartman bahçesine bakmaktadır ve batıda cephesi açıktır. 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. Salonda ve mutfakta 2 adet balkon bulunmaktadır. Dıştan dışı balkonlar dahil 118,00 m2 alana sahiptir. B Blok 2. Bodrum Katta bulunan 4 nolu dairenin inşaat imalatları tamamlanmamış ve yarım vaziyette bırakılmıştır. Duvarları örülmüş, pencereler takılmış ve sıvalar yapılmıştır. Yerler tefsiye betonu ve şap betonu atılmıştır. Mobil ısıtma kalorifer boruları döşenmiştir. Tesisat ve elektrik kabloları çekilidir. Uzun süre bu halde kalması nedeni ile doğramalarda deformeler oluşmuştur.Tüm camları kırılmış vaziyettedir. İç kapılar basit kontradan yapılmış kullanılamaz kapılardır. Ahşap doğramalıdır. Banyo ve wc duvarları yarıya kadar sıvalı olup, alt kısımlar sıvasız olarak durmaktadır. Diğer tüm bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi : Selçuk Mahallesi, Şehit Şaban Karadoğan (Namık Kemal) Caddesi Şahin Apartmanı B Blok No: 64/4 Yerköy / YOZGAT

Yüzölçümü : 118 m2

Arsa Payı : 22/530Hisse payı: Tam

İmar Durumu : İmar planında 2 katlı konut alan olarak kayıtlıdır

Kıymeti : 42.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 10/07/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi İcra Müdürlüğü Zemin kat satış salonu Yerköy/Yozgat 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanının ilgililere tebliğ edilemediği taktirde İİK. 127.maddesi uyarınca elektronik ilanın ve gazete ilanının tebliğ yerine geçmesine,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/67 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.