Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2016/184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 988 Ada, 11 Parsel, Karacaşar Mah. Karacaşar mevkiinde bulunan taşınmaz ilçe merkezinin 870 m.güney doğusunda, Cumhuriyet İ.Ö.Okulunun ve Karacaşar camiinin 340 m.güneyinde, TCDD demiryolu hattının 430 m.doğusunda, belediye makine parkının 530 m.kuzeydoğusunda bulunmaktadır.%1 eğimli arazi yapısına sahiptir, boş arsa durumundadır, üzerinde herhangi bir yapı yoktur, zemin yapısı olarak herhangi bir madensel değeri olmayıp standart toprak durumundadır, parsel güneydoğuya ve kuzeybatıya cephelidir, dikdörtgen geometrik yapıya sahiptir, ilçe merkezi imar planı içerisindedir, elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur, parselin bulunduğu bölgede henüz imar yolları açılmamıştır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi : Karacaşar Mahallesi, Karacaşar Mevkii,Yerköy / YOZGAT

Yüzölçümü : 796,19 m2

Arsa Payı : YokHisse payı: Tam

İmar Durumu : İmar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak kayıtlıdır

Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 10/07/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi İcra Müdürlüğü Zemin kat satış salonu Yerköy/Yozgat 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanının ilgililere tebliğ edilemediği taktirde İİK. 127.maddesi uyarınca elektronik ilanın ve gazete ilanının tebliğ yerine geçmesine,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/184 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.