Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/4 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 2013 Parsel, Aşağıelmahacılı Köyü, Kurtini Mevkii, Kuru tarım yapılan tarla vasıflı bir kültür arazisidir, taşınmaz keşif tarihi itibari ile nadasa bırakılmıştır. Taşınmazın Ankara-Yozgat Karayoluna 0 m² uzaklıkta olması, Yerköy şehir merkezine bağlı 100. Yıl Mahallesinin karşısında olması, yine ilçe merkezi yerleşim merkezi uzaklığının 3-5 km mesafesinde olması, Yerköy pancar alımı yapılan yere 5 m² mesafede olması, Kömüşören Köyü yolunun kenarında olması nedeni ile arsa olarak kullanılabilme imkanının bulunması, ulaşımın kolay olası, kanalizasyon, içme suyu vs. hizmetlerinden kolayca yararlanma imkanının olması, tarım dışı yatırımlara müsait olması nedenlerinden dolayı %150 objektif değer artışı verilmiştir.

Yüzölçümü : 35.960,78 m², 

Arsa Payı : Tam 

İmar Durumu : Tarla olup imar yoktur

Kıymeti : 334.345,35 TL, 

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 22/05/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 19/06/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : GİRİŞ KAT VEZNE-TEVZİİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde İ.İ.K. 127’ye göre gazete ilanı ve elektronik ilan tebliğ yerine geçecektir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.