Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2016/106 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 155 Ada No, 1 Parsel No, Kömüşören Köyü Köyü, 8 Bağımsız Bölüm dükkanın bulunduğu parsel ilçe merkezinin 4100 metre kuzeyinde Yozgat-Ankara devlet karayolunun kuzeyinde bulunan 100. yıl sanayi sitesindedir. Parsel üzerinde 10 adet dükkan bulunmaktadır. Dükkan batıya cephelidir, dış camekan demir doğramadır, iç duvarlar beton sıvalı ve boyasız durumda, yerler düz dökme beton, zemin kat 120 m2 asma kat 60m2 toplam 180 m2dir. Dış camların bir kısmı kırık bir kısmında saç ile kapatılmıştır. Herhangi bir ısıtma sistemi yoktur, ticari getirisi çok düşük vaziyettedir, taşınmaz tüm altyapı ve su telefon elektrik gibi hizmetlerinde faydalanmaktadır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi : Yerköy ilçesi, Kömüşören köyü, Çatalarkaç mevkii Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü : 180 m2

Arsa Payı : 16/160

İmar Durumu : İmar planında bitişik nizam 1 katlı atelye alanı olarak kayıtlıdır. taks:0,75

kaks: 0,75 ve hmax: 7,50 metredir. 

Kıymeti : 60.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı üzerinde 02/05/2011 tarih, 1672 yevmiye numaralı (AT A harfi ile gösterilen 6,98 m2 lik kısım yola tecavüzlüdür) beyan vardır.

1. Satış Günü : 11/05/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 05/06/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Yerköy Adliyesi İcra Müdürlüğü Zemin Kat Satış Salonu Yerköy/Yozgat Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/106 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Halit TURHAL

İcra Müdürü