Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2015/838 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 102 Ada, 41 Parsel, KOCAOĞLU köy, Çökük
Mevkii, Taşınmaz hububat ekili olup, kumlu tınlı toprak yapısında ve kıraç (sulanamayan)
arazidir. Topoğrafi k yapısı itibari ile %10 meyillidir. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.
Adresi : Kocaoğlu Köyü Yerköy / YOZGAT
Yüzölçümü : 7.994,77 m2
Hisse Payı : Taşınmaz hisseli olup tamamı satılacaktır.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.395,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 04/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Yerköy Adliyesi İcra Müdürlüğü Zemin Kat Satış Salonu Yerköy/Yozgat
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı
ileteslim masrafl arıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İfl as Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefi lleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/838 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.