Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2016/367 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 2213 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Kurtini Mevkii, Taşınmazın nadasa bırakıldığı, taşınmazın kumlu, tınlı toprak yapısında ve kıraç (sulanamayan) arazi oduğu, topoğrafik yapısı itibari ile ortalama %3-5 meyilli olduğu, Ankara-Yozgat karayoluna yakın olması Yerköy Trafik Bölge Amirliğine ve Yerköy şebeke içme suyu geçen alana yakın olması nedeni ile taşınmazın bir dekarının (1000 m2) değerinin 3.500 TL olduğu, arazinin değeri ise 67.423,36 da*3.500=235.981,76 TL dir. Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

2- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile davalıdır beyanı bulunmaktadır.

3- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

4- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır.

5- 05/04/1990 tarih, 427 yevmiye numaralı A:Etibank Genel Müdürlüğü lehine 4500 m2 irtifak hakkı vardır (Başlama tarih: 05/04/1990,bitiş tarih: 05/04/1990-süre) Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Kurtini mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 67.423,36 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse Payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 235.981,76 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 150 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Ada Mevkii, Taşınmazın nadasa bırakıldığı, taşınmazın kumlu, tınlı toprak yapısında ve kıraç (sulanamayan) arazi oduğu, topoğrafik yapısı itibari ile ortalama %3-5 meyilli olduğu, taşınmazın bir dekarının (1000 m2) değerinin 3.500 TL olduğu, arazinin değeri ise 28.900 da*3.500=101.150,00 TL dir. Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

2- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile davalıdır beyanı bulunmaktadır.

3- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

4- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Ada mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 28.900 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse Payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 101.150,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 1915 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz 1922 parsel ile birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır, her iki parselin doğusundaki bahçenin içerisinde üzüm (omca) asmalarının bulunduğu bir taşınmazın zeminde bir bütün olarak kullanıldığı, taşınmaz üzereindeki omcaların tahmini yaşlarının 15 ve taşınmaz üzerinde 25 adet asma (omca) olduğu, 1 adet asmanın değerinin: 85 TL olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan asmaların 25*85= 2.125,00 TL olduğu tespit edilmiştir. (Taşınmazlar bir bütün olarak kullanıldığından tespit edilen değerin yarısı olan 1.062,50 TL bu parsel için baz alınmıştır.) Ayrıca taşınmaz tapu kayıtlarında arsa olarak geçmekte ise de, arsa üzerinde yapı bulunmaktadır. Yapı 141 m2 dir. Yapının yaklaşık birim m2 fiyatı: 630,00 TL dir. Amortisman oranıda düştüğünde m2 fiyatı 250,00 TL dir. 141m2 * 250tl = 35.250 TL dir. Arsa m2 fiyatı 3,50 TL dir. 440 m2*3,50 TL = 1.540 TL dir. Toplam: 35.250TL +1.540TL= 36.790,00 TL dir.

Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

2- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile beyanı bulunmaktadır.

3- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

4- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Köyiçi mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 440 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse Payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 37.852,50 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 1922 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz 1915 parsel ile birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır, her iki parselin doğusundaki bahçenin içerisinde üzüm (omca) asmalarının bulunduğu bir taşınmazın zeminde bir bütün olarak kullanıldığı, taşınmaz üzereindeki omcaların tahmini yaşlarının 15 ve taşınmaz üzerinde 25 adet asma (omca) olduğu, 1 adet asmanın değerinin: 85 TL olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan asmaların 25*85= 2.125,00 TL olduğu tespit edilmiştir. (Taşınmazlar bir bütün olarak kullanıldığından tespit edilen değerin yarısı olan 1.062,50 TL bu parsel için baz alınmıştır.) Ayrıca taşınmaz tapu kayıtlarında arsa olarak geçmekte ise de, arsa üzerinde yapılar bulunmaktadır. Yapıların toplamı: 270m2 dir. Yapıların yaklaşık m2 fiyatı: 118,00 TL dir. Amortisman oranıda düştüğünde m2 fiyatı 85,00 TL dir. 270m2 * 85tl = 22.950 TL dir. Arsa m2 fiyatı 3,50 TL dir. 2.000m2*3,50 TL = 7.000,00 TL dir. Toplam: 22.950TL +7.000TL= 29.950,00 TLdir.

Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

2- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile beyanı bulunmaktadır.

3- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

4- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Köyiçi mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 2.000 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse Payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 31.012,50 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 2215 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Kurtini Mevkii, Taşınmazın nadasa bırakıldığı, taşınmazın kumlu, tınlı toprak yapısında ve kıraç (sulanamayan) arazi oduğu, topoğrafik yapısı itibari ile ortalama %3-5 meyilli olduğu, Ankara-Yozgat karayoluna yakın olması Yerköy Trafik Bölge Amirliğine ve Yerköy şebeke içme suyu geçen alana yakın olması nedeni ile taşınmazın bir dekarının (1000 m2) değerinin 3.500 TL olduğu, arazinin değeri ise 3.345,92da*3.500=11.710,72 TL dir. Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

2- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile davalıdır beyanı bulunmaktadır.

3- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

4- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır.

5- 05/04/1990 tarih, 427 yevmiye numaralı A:Etibank Genel Müdürlüğü lehine 4500 m2 irtifak hakkı vardır (Başlama tarih: 05/04/1990,bitiş tarih: 05/04/1990-süre) Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Kurtini mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 3.345,92 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse Payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 11.710,72 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 2214 Parsel, AŞAĞIELMAHACILI Mahalle/Köy, Kurtini Mevkii, Taşınmazın nadasa bırakıldığı, taşınmazın kumlu, tınlı toprak yapısında ve kıraç (sulanamayan) arazi oduğu, topoğrafik yapısı itibari ile ortalama %3-5 meyilli olduğu, Ankara-Yozgat karayoluna yakın olması, Yerköy Trafik Bölge amirliğine ve Yerköy şebeke içme suyu geçen alana yakın olması nedeni ile taşınmazın bir dekarının (1000 m2) değerinin 3.500 TL olduğu, arazinin değeri ise 730,72 da*3.500=2.557,52 TL dir. Taşınmaz kaydı üzerinde;

1- Diğer (Konusu: İş bu parsel DSİ tarafından isale hattı için kamulaştırılacaktır.)Malik/Lehdar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Tarih:01/01/1990 sayı: (Başlama tarih:14/05/2013, bitiş tarih:14/05/2013-süre:) beyanı bulunmaktadır.

2- 01/07/2013 tarih, 2411 yevmiye numaralı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) beyanı bulunmaktadır.

3-05/04/1990 tarih, 427 yevmiye numaralı A:Etibank Genel Müdürlüğü lehine 4500 m2 irtifak hakkı vardır (Başlama tarih: 05/04/1990,bitiş tarih: 05/04/1990-süre)

4- 11/04/2017 tarih, 1794 yevmiye numaralı 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır.

5- 11/10/2013 tarih, 4147 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 08/10/2013 tarih 2013/534 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

6- 15/09/2006 tarih, 3110 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 2006/300 dosya ile davalıdır beyanı bulunmaktadır.

7- 12/11/2014 tarih, 4075 yevmiye numaralı Yerköy Asliye Hukuk Mah. 06/11/2014 tarih, 2014/1358 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.

8- 14/07/2015 tarih, 2858 yevmiye numaralı Yerköy Sulh Hukuk Mah. 06/07/2015 tarih, 2015/256 sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı karar ıle vesayet altına alınmıştır (Başlama tarih: 14/07/2015 süre:) beyanı bulunmaktadır. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

 

Adresi                          : Aşağıelmahacılı köyü, Kurtini mevkii-Yerköy/Yozgat

Yüzölçümü                  : 730,72 m2

Arsa Payı                     : ----

Hisse payı                    : Tam

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 2.557,52 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü              : 24/01/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü              : 21/02/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri                      : Yerköy Adliye İcra Müdürlüğü, Yerköy/YOZGAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satış ilanının İİK. 127 maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği,

             7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/367 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2017

 

 

Halit TURHAL

İcra Müdürü