Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İLAN YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Ersin BELKAYA

1630349877

2.803,72

20170113135010-01

Erzurum Mh. Aksoy Cad. No : 7 Yerköy

Yerköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları vyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.