Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2015/977 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.

YERKÖY

İCRA DAİRESİ

2015/977 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                         : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 981 Ada No, 1 Parsel No, KARACAŞAR Mahalle/Mevkii, satılacak taşınmaz ilçe merkezinin 670m doğusunda demiryolunun 280m doğusunda, Cumhuriyet İlköğretim okulunun 200m güneyindedir. %1 eğimlidir. mevcutta boş arsa durumundadır. Kuzeye ve mehtap sok. cephelidir. üzerine yapı yapmaya uygundur.

Yüzölçümü                        : 420,17 m2

İmar Durumu                     İnşaat tarzı parsel ilçe imar planınıda iki katlı konut alanı olarak kayıtlıdır. ön yoldan 5m komşu parsellerden 3m çekme mesafesi bulunmaktadır. parselin yola ve yeşil alanı giden kısmı yoktur.

Kıymeti                            : 28.000,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler              : yoktur.

1. Satış Günü                     : 04/08/2017 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü                     : 29/08/2017 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri                          : YERKÖY İCRA DAİRESİ SATIŞ SALONU ZEMİN KAT -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                         : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 981 Ada No, 5 Parsel No, KARACAŞAR Mahalle/Mevkii, satılacak taşınmaz ilçe merkezinin 700m doğusunda demiryolunun 310m doğusunda, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Karacaşar Caminin 200m güneyindedir. %1 eğimlidir. parselin kuzeyinde bulunan 110 ada 19 parselde bulunan binaların önemli derece kısımları bu parsele tecavüzlüdür. parselin yola dik cephesi 10m dir. komşu parsellerden çekme mesafeleri uygulandıktan sonra bu parsele inşaat yapmak için gerekli kanunu bina genişliği kalmamaktadır. parselin batı kısmına geniş tarafına inşaat yapılmak istendiğinde ise kuzeyde bulunan 110 ada 19 parselde bulunan yapıların bu parsele tecavüzlü olması nedeniyle de bu kısmada yapı yapmak mümkün olmayacaktır.

Yüzölçümü                        : 709,42 m2

İmar Durumu                     : İnşaat tarzı parsel ilçe imar planında iki katlı konut alanı olarak kayıtlıdır. ön yoldan 5 komşu parsellerden 3m çekme mesafesi bulunmaktadır. parselin yola ve yeşil sahaya giden kısmı yoktur.

Kıymeti                            : 37.000,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler              : yoktur.

1. Satış Günü                     : 04/08/2017 günü 11:25 - 11:30 arası

2. Satış Günü                     : 29/08/2017 günü 11:25 - 11:30 arası

Satış Yeri                          : YERKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SALONU ZEMİN KAT -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/977 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/06/2017

 

 

 

 

Nihat KARADAŞ

İcra Müdürü- 126076

(E-İmzalıdır)