Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2020/250 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti,
adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 110 Ada, 49 Parsel, YUKARIEĞRCİ
Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 12.685,71 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 25.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/05/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE MEZAT ( SATIŞ )
SALONU KAT :5 YERKÖY YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 104 Ada, 15 Parsel, YUKARIEĞRCİ
Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 7.050 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 14.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/05/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE MEZAT ( SATIŞ ) SALONU
KAT:5 YERKÖY YOZGAT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 107 Ada, 31 Parsel, YUKARIEĞRCİ
Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 6.035 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 12.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 17/05/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE MEZAT ( SATIŞ ) SALONU
KAT:5 YERKÖY YOZGAT
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 105 Ada, 58 Parsel, YUKARIEĞRCİ
Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 23.171 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 46.350,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 17/05/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE MEZAT ( SATIŞ )
SALONU KAT:5 YERKÖY YOZGAT
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 106 Ada, 18 Parsel,
YUKARIEĞRCİ Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 24.300 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 48.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/04/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 17/05/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYE MEZAT ( SATIŞ )
SALONU KAT:5 YERKÖY YOZGAT
YUKARIDAKİ TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Taşınmazlar tarla vasıflı kuru tarım arazisidir, tarla olarak
kullanılmaktadırlar, halihazırda bazılarının boş bazılarında
anız olduğu görülmüştür, ekim nöbeti uygulanmaktadır, nohut,
mercimek ve ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilebilmektedir,
kumlu tınlı toprak yapısında ve kıraç sulanamayan arazi olduğu,
ortalama %0-6 eğime sahip oldukları, TAŞINMAZLARIN
HEPSİNDE HİSSEDARIN HİSSE MİKTARI TAM OLDUĞU
GÖRÜLMÜŞTÜR. Diğer bilgiler dosyada mevcuttur,
müracaat olması halinde dosyadan bilgi verilecektir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %
20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya
ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse
İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/250 Tlmt. sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.07/01/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan
Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar : www.ilan.gov.tr 

Basın : 1291185