Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2020/173 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri: Yozgat İli Yerköy İlçesi Yeni Mah.75 ada298 parselde kayıtlı1299 m2toplam yüzölçümlü5 katlı40 daireli 10 dükkanlı 8 depolu kargir ev ve arsa olarak kayıtlı zemin kat A Blok 1 nolu bağımsız bölüm dükkandır. Kırşehir caddesi üzerindedir. Dükkanın halihazırda duvarla ayrılmış2 dükkan şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Bina betonarme tarzda olup 5 katlıdır. Dükkanın birinin iç duvarlar kara sıva üzeri plastik boyalı olup zemini kısım kısım seramik ve karo kaplamadır dış cephesi alüminyum doğramadır. Diğer köşebaşı konumda ayrılmış dükkan duvarları ise sıva üzeri kağıt kaplama yerler seramik kaplama ve dış cephe alüminyum doğramadır. Dükkan kat mülkiyetine haiz olup 96 m2 net kullanım alanı vardır. Dükkan binanın doğu ve kuzey cephesine bakmaktadır. Bina doğalgaz ısınma sistemlidir. Yaklaşık 30 yıllıktır. İlce merkezi çarşı içindedir. Belediye imar planına göre blok nizam 5 katlı ruhsatı vardır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.
Arsa Payı : 43/1259
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 02/02/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 02/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT 5 YERKÖY/YOZGAT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/173 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.