Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2020/90 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri : Yozgat İli Yerköy İlçesi Yeni Mah. 1010 ada  13 parselde kayıtlı yığma ev ve arsasıdır. Toplam yüzölçümü 350 m2 dir. Evin toplam kullanım alanı  100 m2 dir. Taşınmaz müstakil konut amaçlı yapılmış olup rapor tarihi itibariyle boş kapalı durumdadır. Bina yığma  tarzda olup tek katlı olarak yapılmıştır. Eski halde bakımsız durumdadır. Tapu kaydındaki ev ve arsası aslen ev ve avlusu olması gerekirlidir,ev dışında kalan alan avlu niteliğindedir,yapı dışında kalan alan başkaca yapılaşmaya yetemeyecek veya bahçe  olarak kullanılmayacak kadar azdır. Bina giriş merdivenleri mozaik şap kaplama dış cephe duvarları mozaik sıvalı ve plastik boyalı oda zeminleri mozaik şap kaplama kapılar eski tarz ahşap pencereler PVC dış kapısı çelik kapılıdır. Ev 115 m2 brüt 100 m2 net kullanım alanına haizdir,1 adet antre balkon vardır. Yapı sobalı ısıtma sistemi çatısı Marsilya kiremit kaplı ve yönü dört cephelidir.Bina yaklaşık 30-35 yıllık olup ilçe merkezine yakındır.Belediye imer planına göre  blok nizam  4 katl ıkonut alanındadır. Hissenin tamamı borçlu adın akayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Kıymeti : 168.000,00 TL   KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir-Yozgat İdare mah. 2013/800 esas 2014/46 karar ile iptaline karar verilmiştir.

1. Satış Günü : 16/12/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 15/01/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY /YOZGAT

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/90 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.         

 Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)