Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

İLAN YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI TEBLİĞ LİSTESİ

Vergi No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Adres Ana Takip Dosya No Türü Dönemi Tutarı Vergi Dairesi
1630349877 21296325752 Ersin BELKAYA Erzurum Mh. Aksoy Cd. No:49 Yerköy 2015050866gJt0000188 0015-1084-3080 2012 21561,7 Yerköy
1190859389 26783562818 Nahit AYGAR Belirsiz 2019050866gJt0000073 9004 2018 4078,00
2440219238 21515738394 Nuri ÇETİN Karlı Köyü Yerköy / Yozgat 2019051666gJu0000376 9004 2016 3937,00 Yerköy
2500596770 50584769060 Ebu Hureyre ÇINAR Karacaşar Mah. No:32 Yerköy / Yozgat 2017092966gJs0000522 9004 2016 4078,00 Yerköy
4310495924 70285112422 Çelebi GÜNDÜZALP Belkavak Köyü Yerköy / Yozgat 2019050866gJw0000061 9004 2017 5572,00 Yerköy
7351107217 65203281748 Mulla REYHAN Gültepe Mh. No:1 Yerköy / Yozgat 2019050866gJz0000076 9004 2017 4086,00 Yerköy
8950607726 65857260144 Nurdan USLU Şevkat Mh. Felek Cd. No:123/15
Keçiören / Ankara 2015042766gJs0000016 0015 2013 4137,60 Yerköy
İLAN
YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI TEBLİĞ LİSTESİ
Yerköy Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirlerimükelleflerin bilinen
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. nun 103 - 106 maddelerine istinaden, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telegrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bu
ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 30.09.2020