Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/733 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri: Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Yeni mahalle 93 ada 118 parselde kayıtlı toplamda 910,00m² yüzölçümlü, 48/910 arsa paylı,  1/1 hisseli dükkan vasıflı taşınmazdır. 910,00m² yüzölçümlü arsa üzerine kurulu iki katlı iş merkezi binasının giriş zemin katında 1 Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan olduğu, Dükkanın 48/910 arsa paylı 24,00m² brüt alana haiz olduğu, Parsel Belediye İmar Planı içerisinde imarlı parsel olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın zemini karo, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı ve doğramaları alüminyum doğramadır, Etrafında benzer ticari yapıların bulunduğu ilçe çarşı merkezinde yer aldığı, Dosyaya konu taşınmaz, Çiçekdağı İlçe merkezine (Kaymakamlık Binası referans alındığında) yaklaşık 50 m mesafede ve Çiçekdağı ilçe yerleşiminin merkez tabir edilebilecek bölgede yer almaktadır. Parsel, her  türlü altyapıdan faydalanmaktadır, ulaşım sorunu yoktur. İmar planlarına göre bitişik nizam 3 kat yapı ruhsatı bulunmaktadır. Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Kıymeti : 90.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 16/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/733 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

FUNDA BALCIOĞLU (İCRA MÜDÜRÜ)