Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/77 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yenİ Mahalle/, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahall, 5 Nolu Bağımsız BölümYüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165  Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT 

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü  : 242 m2   Arsa Payı : 5/165 Kıymeti: 35.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 75 Ada, 263 Parsel, Yeni Mahalle, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Yüzölçümü : 242 m2  Arsa Payı : 5/165 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 11:50 - 11:55 arası

2. Satış Günü : 08/10/2020 günü 11:50 - 11:55 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:Dokuz dükkanlı sekiz daireli kargir bina ve arsasında Yoldeşer apartmanıdır.Bağımsız bölümlerin tamamı zemin katta olup 9 dükkan birleştirilerek kullanılmıştır.Dükkanın rapor tarihi itibariyle boş olduğu görülmüştür.Dükkanların bulunduğu bine  betonarme tarzda  5 katlı olarak inşa edilmiştir.Zeminler mozaik şap kaplamadır,doğramalar demirdir.Duvarların bir kısmı yarıya kadar fayans bir kısım  kara sıva üzeri plastik boyalıdır.Bina yaklaşık 25-30 yıllıktır.Parsel ilçe merkezindedir.Belediye imar planına göre blok nizam 5 katlı konut alanında bulunmaktadır.Binanın üst katları meskendir.Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgileri dosyada mevcuttur.

   Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/77 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.