Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Türkiye Elektrik İletim A.Ş(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlardan irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 
1-TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 28/03/2017 gün ve 10-131 sayılı kamu yararı kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği, 
2-Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24.04.2017 tarih ve 935 sayılı OLUR'u ile onaylandığı, 
3-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına  Yerköyde bulunan taşınmazlar için Yerköy Ziraat Bankası Şubesine, Çiçekdağında  bulunan taşınmazlar için  Çiçekdağı Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, 
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)  gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5-Duruşmanın Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı, 
6-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim AŞ(TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 
7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 
8-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, 
Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma  Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 

 
 2020/99
 Kırşehir
Çiçekdağı
Büyükteflek
 185/21
 -
 2.157,52
 03/09/2020
     10:50
Adem Akar, Fikret Demir, Fitnat İlhan, Mehmet Akar, Osman Akar, Rasim Akar, Fikret Demir, Rasim akar, Feride Akar

 2020/89
 Kırşehir Çiçekdağı
Küçükteflek
 192/5
-
 4.112,81
03/09/2020
10:55
Ayşe Özkan , Cafer Yaman, Fatih Yaman, Günfer Boz, Ömer Yaman, Teslime Yaman, Zeynep Yaman 
 2020/103
Kırşehir Çiçekdağı Büyükteflek
 250/3
 -
 2.624,69
03/09/2020
09:15
Zeynep Candan
 2020/101
Kırşehir Çiçekdağı Büyükteflek
178/28

 1.625,48
  03/09/2020
      09:25
 Bünyamin Boran, Coşkun Boran, Fatma Boran, Hatice Pişkin, Mazez Boran, Mehmet Boran, Nuriye Boran, Nuriye Demir, Sevgi Kaya , Sevim Boran
2020/95
Kırşehir Çiçekdağı Büyükteflek
 186/16

 2.498,20
  03/09/2020
       09:00
Fatma Karaçat, Sündüz Babayiğit, Yeter Ayrancı 
2020/93
Kırşehir 
Çiçekdağı Büyükteflek 
 178/26
-
 3,064,86
 03/09/2020
    09:30
Güldane Yılmaz mirasçıları  Ayşe Ayhan, Çavuş Örnek, Duran Örnek, Kemal Yılmaz, Nurgül Yalçın, 
2020/91
Kırşehir Çiçekdağı
Küçükteflek
 188/6
-
 2,848,39
 03/09/2020
      09:05
 Mustafa Kurt 
 2020/85
Kırşehir Çiçekdağı 
 167/6
 -
 3,382,09
  03/09/2020
      09:10
Servet Şimşek 
2020/83
Kırşehir 
Çiçekdağı Küçükteflek 

 189/9

 -
123,35
  03/09/2020
      09:20
 Ahmet Bek, Arife Koç, Eda Zeytinoğlu, Gülüşan kılıç, Kütük Bek, Osman Bek, Seda Eroğlu
2020/81
Kırşehir Çiçekdağı Büyükteflek
 178/25

 1,987,46
  03/09/2020
     09:35
Ahmet İnci, Ayşe Tunç, Döndü Ok, Emin İnci , Fadime Cesur, Fatma İnci, Halil İnci, Hatice Şahin, Kazım Coşkun , Mahinur İnci, Mustafa Coşkun ,Mustafa İnci, Mühittin İnci, Mümtaz İnci, Nuriye Tapan, Refika Duyan, Sevim Akbıyık , Ünal Coşkun