Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2016/264 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Yozgat İl, Yerköy İlçe, 180 Ada No, 6 Parsel No, Yeni Mah. / Büyükkepir mevkii Mahalle/Mevkii, 3 Bağımsız Bölüm tapu kaydında üç katlı kargir ev ve arsası gözükmekte olup her katta 2 daire bulunmaktadır. Taşınmazın banyo ve duvar zemini seramiktir. Koridor ve odalar zemini seramik, duvar ve tavanları plastik boyalı, pencereler pvc dir. Alt yapı ve üst yapı imkanlarından yararlanır.Binada asansör yoktur. Kombi sistemli bireysel ısınmalıdır. Kat mülkiyetine geçilmiştir.
Adresi    : Erzurum Mah. Bulamaçlı Cad. No:3/4 Yerköy/Yozgat
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : Tam
Tam İmar Durumu :  Ayrık nizam şeklindedir.
Kıymeti    : 60.000,00 TL 
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. 
1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 01/08/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Yerköy Adalet Sarayı Zemin Kat İcra Dairesi Salonu Yerköy/Yozgat - 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde, İ.İ.K 127 maddesi uyarınca elektronik ilan ve gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/264 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/05/2017
                    Süleyman KOTAN  (İcra Müdür Yardımcısı)