Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL MERCİMEK KALİBRASYON VE İMALATI SONUCU OLUŞAN YAN ÜRÜN SATIŞI İ H A L E İ L A N I

1-İdarenin

a)Adresi: TMO Yerköy Şube Müdürlüğü -Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:12 66900 Yerköy-YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 0354 516 16 62 – 0354 516 28 93(fax)

c) Elektronik Posta Adresi: yerkoy.sube@tmo.gov.tr

2-İhalenin

a)Adı : TMO Yerköy Şube Müdürlüğü yeşil mercimek kalibrasyon ve imalatı sonucu oluşan yan ürün satışı

b)Türü-miktarı:Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yeşil mercimek eleme kalibrasyon işleri neticesinde, stoklarımızda mevcut 14.610 kgyeşil mercimek fotosel iadesi, 18.210 kg yeşil mercimek kalbur altı, 20.002 kg hafif cılız tane  ve 2.155 kg yabancı madde (Sap-saman)   +/- % 20 opsiyonlu olmak üzere yan ürünlerin tamamı satılacaktır. 

3-İhale

a) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik “ kapsamında 24. Maddesi kapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra bilahare pazarlığa gidilecektir. Tarihi: 31.03.2020 salı günü saat 11.00’de Şubemiz ihale salonunda ihaleye çıkılacak olup katılımcı olmadığı takdirde  03.04.2020 Cuma günü saat 11.00 da ikinci kez ihale edilecektir.

4.Teklifler; kalbur altı,  fotosel iadesi, hafif cılız tane ve yabancı madde ( sap-saman) olmak üzere her bir ürün için ayrı ayrı teklif verilecektir.Teklifler tüm ürünler için alınacaktır. Verilen teklifler toplam tutar üzerinde değerlendirilecektir. İhale, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik “ kapsamında 24. maddeKapalı zarfla verilen tekliflerin açılıp okunmasından sonra verilen teklifler üzerinde bilahare pazarlığa gidilecektir.

5.İhaleye ait şartname ve ekleri bedeli 50 TL+KDV olarakAlım ve Muhafaza Servisinden temin edilecektir.Bedelsiz olarak yine aynı yerden görülebilir.

6.İstekliler satışa sunulan ürünler için miktar ve teklif fiyatı çarpımının en az % 3 ü oranına tekabül eden tutarda geçici teminat yatıracaktır.Kesin teminat bedeli ihale tutarının KDV hariç % 6’sı oranından az olamaz.Teminat geri iade işlemlerinde kamu ihale kurumu mevzuatına göre işlem yapılacaktır.

6. Teklifler ve ihaleye katılım belgeleriHaşim Kılıç Mah. Yozgat Cad.No:12 66900 Yerköy-YOZGAT adresinde bulunan TMOYerköy Şube Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinde önceBilgi İşlem Servisi Haberleşme Birimineelden teslimedilecektir.

7.Bu ihaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 10 gün olacaktır.                                                   

8. TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamındadır. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi, uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte ihale komisyonu serbesttir.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ