Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yozgat İli Yerköy İlçesi Süt  Üreticileri Birliğinin 2018 ve 2019  yılları Hesap Dönemine Ait 2020 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlikler  kanununa ve tüzüğüne uygun olarak 16/03/2020 tarihinde Pazartesi günü saat:11.00’da Yerköy Belediyesi Belediye Konferans Salonu   Yerköy/YOZGAT adresinde,  aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda  yapılacaktır.

    İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı  23/03/2020 tarihinde Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

    Yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları için Yerköy Süt Üreticileri Birliği Üyelerimize ilanen duyurulur.     

                                                               

   Çavuş BAŞER 

          Yerköy  Süt Üreticileri Birliği Başkanı 

                                                 

 

YOZGAT İLİ YERKÖY  İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

                                 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış,yoklama. 

2- Divan heyetinin teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4-2018 Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

5-2019  Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

6-2018  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

7-2019  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

8- 2018  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

9- 2019  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

10-2018 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

11-2019 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

12- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası, 

13-2020 ve 2021  yılları  Tahmini Bütçe ve Çalışma proğramlarının  görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü.

14-Yurt içi ve yurt dışından damızlık düve, damızlık gebe düve ve damızlık süt sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması, birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması, tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırması yaptırılması, yapılması, çerçeve sözleşme, tip sözleşme yapılması, yaptırılması, taahhütte bulunulması, talepte bulunulması, yetki verilmesi hususlarında yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

15- Birliğimiz adına tüm Kamu ve özel Bankalardan Kredi kullanmaya, borçlanmaya, ödeme yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, fesih etmeye ve yeni sözleşme yapmaya velhasıl tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yeni yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 

16- Yeni Yönetim kuruluna birliğin görevleri ve diğer faaliyetler ile ilgili konularda işlem yapabilmesi için yetki verilmesi.

17-İç-Dış kaynaklı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklı, Avrupa Birliği ve IPARD projelerinin uygulanması için  yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

18- Birlik üyelerine eğitim, yayım ve veterinerlik hizmetlerinin yapılabilmesi için  yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

19- Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yeni  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

20- Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

21- Birlik Tüzüğünün “Genel Kurulun Görevleri ve yetkileri “ Başlıklı 19.maddesinin  “g” bendinde belirtilen birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisi (% 0.2) sini aşmama üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi konusu teknik hususlar içerdiğinden  Yeni Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan komisyon vasıtası ile hizmet payının tespit edilmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

22- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, menkul, gayrimenkul kiralanması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

23-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş araç alımı, alınması, satılması veya  kiralanması, ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak  için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

24-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden danışmanlık şirketi ile Protokol yapılması konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

25- Ulusal süt kayıt sisteminin uygulanabilmesi için tüm süt toplayıcılarına mobil veri giriş cihazı verilmesi, icmallerin elektronik ortamda yapılabilmesi için, tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde ve Ulusal Süt Kayıt Sistemi devam ettiği sürece ilgili makamlara Muvafakatname verilmesi hususunda birliğimiz  Yeni Yönetim Kuruluna  yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

26- Birlik Tüzüğünün 13. Maddesinde belirtilen;  Üye İlk Giriş aidatı ve  yıllık üye aidatının 2020 Yılı için  300,00 TL. ve 2021 yılı için Üye İlk Giriş aidatı ve  yıllık üye aidatının 350,00 TL olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara varılması.

27- Birlik tüzüğünün 25. Maddesinin (7.) bendine istinaden  yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

28- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği delegelerinin seçilmesi.

29- Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine Ankara temsilcilerinin belirlenmesi.  

30-Dilek ve Temenniler.

31-Kapanış.