Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/22 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Yerköy İlçe, Yeni Mahalle, Karacaşar Mevkii, 45 Ada, 3 Parsel, Parsel ilçenin çarşı merkezinde bulunup hertürlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 2 katlı kargir yapıdır, zemin katta yol kotunda 5 adet dükkan ve üst katta 2 adet mesken bulunmaktadır, yapı yaklaşık 40-50 yıllıktır, 1 nolu dükkan 30m² alana sahiptir, duvarlar beton sıvalı ve plastik boyalıdır, zemini şap beton kaplamadır, 2 nolu dükkan 50m² alana sahiptir, duvarlar alçı sıvalı ve dekoratif boyalıdır, taşyünü ile yapılmış asma tavan bulunmaktadır. 3 nolu dükkan 35m² alana sahiptir, duvarlar beton sıvalı ve plastik boyalıdır, dükkanın zemini karo seramik kaplamadır. 4 nolu dükkan 35m² alana sahiptir, duvarlar alçı sıvalı ve plastik boyalıdır, dükkan zemini karo seramik kaplıdır. 5 nolu dükkan 50m² alana sahiptir, duvarlar alçı sıvalı ve plastik boyalıdır, dükkan zemini karo seramik kaplamalıdır, dükkanlarBedri Aydın Caddesine cephelidir. 1. katta bulunan meskenlerden 6 ve 7 nolu meskenlerin herbiri 77m² alana sahiptir, duvarlar alçı sıvalı ve plastik boyalıdır, dairelerin zemini laminat parke kaplamalıdır, kapılar ahşap panel kapı olup, pencereler PVC yapımlı kaloriferli dairedir, mutfak dolapları standart yapılı olup, mutfak tezgahı mermerden yapılmıştır. Parsel ilçe yerleşim alanı ve imar planı içerisindedir.

Yüzölçümü : 556,85 m², Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Bitişik nizam 4 katlı ticari alan olarak kayıtlıdır, parselin 99,70m²’si yol üzerinde kalmaktadır, Yola terk işleminden sonra parselin caddeye cephesi 22,75m²’dir, Her katta 319,64m² alana sahip 4 katlı yapı yapılabilmektedir.

Kıymeti : 1.568.000,00 TL,    KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 22/04/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : Yerköy Belediye Binası Satış (Mezat Salonu) 5. KatYerköy/Yozgat 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satış ilanı ilgililere tebliğ edilemediği takdirde İ.İ.K. 127’ye göre elektronik ilan tebliğ yerine geçecektir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

Hilal GÖNENBABA (Satış Memuru)