Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/19 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri :Yozgat İli Yerköy İlçesi Yeni
Mah.570 ada19 parselde kayıtlı975 m2 toplam yüzölçümlü 16/100 arsa paylı 25 daireli
Yıldırım Apt.C/Blok 2.Kat No:5 olan bağımsız bölüm dairedir.Daire brüt 110m2,net
95m2 kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz halihazırda konut olarak kullanılmaktadır.
Bina betonarme tarzda 5 katlı olarak 1998 yılında yapılmıştır.Merdivenler mozaik kaplama
olup asansör ve dış yalıtım bulunmamaktadır.Daire güney-batı-kuzey cepheli
olup yola bakmaktadır.Dairenin duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır.Zeminler
marley kaplama olup koridor,mutfak ve ıslak hacimler seramiktir.Dış kapı çelik iç kapılar
eski tarz olup pencereler PVC dir.Mutfakda balon kapak ahşap dolap ve granit tezgah
bulunmaktadır.Isınma doğalgaz kombi ve petekli sistemdir.2 adet balkon vardır.
Belediye imar planına göreayrık nizam 5 katlı konut alanında bulunmaktadır.Hissenin
tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 135.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2
tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden
rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/19 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Funda BALCIOĞLU (İcra Müdürü)