Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2019/300 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu ve bilirkişi raporuna göre taşınmazın özellikleri:Yozgat İli Yerköy İlçesi 100.Yıl Mah.368 ada 224 parselde kayıtlı 487 tm2 toplam yüzölçümlü2/16 arsa paylı 3.kat 8 nolu bağımsız bölüm olan çatı katı dairesidir.Fiilen mesken olarak kullanılmaktadır.Bina betonarme tarzda olup 4 katlı 8 dairelidir.Bina girişi merdivenleri mozaik olup dış yalıtım mevcuttur.Bina dışı plastik boyalıdır.Daire içi duvarlar kara sıva üzeri plastik boyalıdır.Zeminler laminant parke,kapılar eski ahşap,pencereler PVC ,dış kapı çelik kapıdır.Mutfak dolabıeski tarz ahşap dolaplıdır.Oturma alanı brüt 100 m2 net 90 m2 dir.3+1 sistem odalı olup 3 adet balkon vardır.Islak hacimler yarıya kadar fayans zeminler seramiktir.Binada asansön yoktur.Isınma doğalgaz kaloriferdir.Bina yaşı yaklaşık 25-30 dur.Belediye imar planına göreayrık nizam 4 katlı yapı ruhsatına sahiptir.Hissenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

Kıymeti : 96.000,00 TL     KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YERKÖY BELEDİYESİ MEZAT (SATIŞ) SALONU KAT:5 YERKÖY/YOZGAT 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/300 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.