Yerköy Haber Gazetesi
Yerköy Haber Gazetesi
yerköy haber gazetesi

YERKÖY TİCARET BORSASI TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. ‘nin HEM ORTAĞI HEM DE ACENTESİ OLDU.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.(TURİB) 01 Haziran 2019 tarihi itibari ile kuruluşunun tamamlayarak Türkiye Geneli ve Dünyaya hitap edecek şekilde gonga bastı (açıldı) .

YERKÖY TİCARET BORSASI TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. ‘nin  HEM ORTAĞI HEM DE ACENTESİ OLDU.
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.(TURİB) 01 Haziran 2019 tarihi itibari ile kuruluşunun tamamlayarak Türkiye Geneli ve Dünyaya hitap edecek şekilde gonga bastı (açıldı) .
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ,TMO, TOBB, İMKB, Bankalar ve Ticaret Borsalarından ortak olanlar ile oluşan bir yapı ile kurulmuş bulunmaktadır.
Yerköy Ticaret Borsamızda %1 hisse ile TURİB e ortak olmuştur. Ayrıca acenteliğin ide alarak Yerköy’ümüzde tüm tüccar ve çiftçimizin hizmetine açılmıştır:
Kısaca faaliyetleri: Lisanslı Depolarda işlem gören tüm tarım ürünlerinin Elektronik ortamda (ELÜS) alınıp satılmasına aracılık yapmaktadır.
Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş ESATBEYOĞLU bizleri bu başarıya yönlendiren Üyelerimize, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ve personelimize emeklerini esirgemeyip gerekli desteği verdiklerinden dolayı ayrıca bu sisteme entegre eden TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na teşekkürü bir borç biliriz.
Sistemden yararlanmak isteyen tüccar ve çiftçilerimize aşağıdaki evraklar ile beraber Borsamıza Müracaat etmeleri şarttır. Bu vesile ile de tüm çiftçi ve tüccarlarımıza bereketli bol kazançlı bir yıl geçirmesini dileriz.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır.
Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler. Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.
Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)
FORMLAR İÇİN GEREKLİ LİNK :
http://www.turib.com.tr/…/Yatırımcı-Formları-ve-Yatırımcı-T…
BİLGİ İÇİN LİNK:
http://www.turib.com.tr/
17 Haziran 2019 Pazartesi